සංචරණ සීමා ලිහිල් කරන දිනයන්හිදී සතොස විවෘතයි!

සංචරණ සීමා ලිහිල් කෙරෙන දිනවලදී සියළුම සතොස අළෙවිසැල් විවෘතව තබන ලෙස වෙළද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. ඒ අනුව අද සහ මැයි 31 මෙන්ම ජුනි 4 වනදා සියළුම සතොස අළෙවිසැල් විවෘතව පවතින බවයි වෙළද අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

එමෙන්ම මැයි මස 30 වන දින සිට ජුනි 7 වනදා දක්වා සංචරණ සීමා බලපැවැත්වෙන කාලසීමාවේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා ක්‍රියාත්මක සහන මලු ලබාගැනීමටත් සතොස අළෙවිසැල් විවෘත කරන ලෙස වෙළද අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ජංගම වෙළද කටයුතු සිදුකිරීම සදහා අවසරය ලබාදී ඇති වෙළදුන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ තොග ලබාගැනීමටද සතොස අළෙවිසැල් විවෘත කරන ලෙස වෙළද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි වෙළද අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

 1,227 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply