සත්‍ය යටපත් කරන්නට බැහැ. ‍ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යටපත් කරන්නට බැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝක දේශපාලනයේ ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සටන් කරන මිනිසුන්ට කවදාවත් වරදින්නේ නෑ. ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති හා මතවාද කාලයා විසින් ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යනු ලබන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චතුර සේනාරත්න මහතා අවධාරණය කරයි.

අදටත් වඩා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 161 දෙනකුගේ බලය තිබූ කිසි දිනක පරාජය කිරීමට නොහැකි යැයි කිවූ මහින්ද රාජපක්ෂව පරාජය කොට මැදමුලන නිවසේ උළුවස්සේ එල්ලී කතා කරන තැනට පත් කළ බව ද ඔහු පෙන්වා දෙයි. 

ඒ සඳහා එහි සිටි දෙවැනි යාගේ පටන් කැබිනට් ඇමතිවරු, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පළාත් සභා ඇමතිවරු හා පළාත් මන්ත්‍රීවරුන්, පළාත් පාලන නියෝජිතයින් ඇතුළු 589 දෙනෙකු තමන් එදා මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් ගැලූ බව සේනාරත්න මහතා පෙන්වා දෙයි. 

දේශපාලන බලය සදාතනික නොවන බව පෙන්වා දෙන සේනාරත්න මහතා මාකෝස්,එර්ෂාඩ්, සියා උල් හක්, ඉඩි අමීන් වැනි  ඒකාධිපතියන් ගෙදර යැවූ ආකාරයට මෙරට අද පාලනය කරන ඒකාධිපතිවත් ගෙදර යවන බව ද සඳහන් කරයි.

ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ නව පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණි අවස්ථාවේ මාධ්‍ය අමතමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here