ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වසා තැබෙන ආකාරය

රට පුරා සංචරණ සීමා පනවනු ලබන කාල සීමාවේ දී සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වසා තබන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබේ.

මේ අනුව මැයි 21 වන දින සිට මැයි 24 වන දින දක්වා ත් නැවත මැයි 26 වන දින සිට මැයි 28 වන දින දක්වාත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වසා තැබෙන බව සඳහන් කර ඇත.

කෙසේ නමුත් මැයි 25 වන දින පෙ.ව 4 සිට සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සහ පෑලියගොඩ මැනිං වෙළෙඳ පොළ විවෘත කරන බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් ය.

 475 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply