ජාතික ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා තවමත් අවිවාහක බවට වාර්තා පලවනවා. ඔහු පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලබා දී ඇති තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.parliament.lk වෙබ් අවවිය වාර්තා කරන කාරයට ඔහුගේ විවාහක අවිවාහක භාවය සඳහන් ස්ථානයේ අවිවාහක ලෙස සඳහන්ව ඇති බව ඕනෑම කෙනෙකුට එම වෙබ් අඩවිය හරහා දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ පහත දැක්වෙන පරිදියි. ඔහු විවාහය පිළිබඳව එසේ දක්වන ගමන්ම ඔහුට කිසිදු ආගමක්ද නොමැති බවයි දක්වා ඇත්තේ.

https://www.parliament.lk/members-of-parliament/directory-of-members/viewMember/112?fbclid=IwAR2BoM1XlB3PNb6fCUPEf5KsRF5CqgTUkYFE3ak_lexI41CEL_JwG9zNKjY

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ තොරතුරු දැක්වෙන්නේ පහත දැක්වෙන පරිදි වන අතර ඔහු විවාහක බව සහ ඔහුගේ ආගම බුද්ධධර්මය බව පැහැදිලිව සඳහන් වී ඇති බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා.

https://parliament.lk/en/members-of-parliament/directory-of-members/viewMember/3179?fbclid=IwAR2Luc5JFT62mSjkPe59lqsJe59la5o5X9-8Q42xMzUzxKTdGP_BJ4Omi3U

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here