පානදුර – දකුණ ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 255ක් වාර්තා වෙයි!

ඊයේ දිනයේදී මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2,518 දෙනා ගෙන් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 391ක් දෙනෙක් වාර්තාවී තිබෙනවා. පානදුර – දකුණ ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 255ක්, වරකාගොඩ 22ක්, කළුතර – උතුර 13ක් සහ ඉත්තෑපාන ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 12ක් වාර්තා වී ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 350 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. බියගම 86ක්, කටුනායක 39ක්, ජා-ඇල 33ක්, වත්තල 20ක්, යක්කල 22ක්, මිනුවන්ගොඩ 17ක්, කොටදෙණියාව 19ක් සහ කැලණිය 18ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී 333 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. ගල්කිස්ස 30ක්, පාදුක්ක 17ක්, පෑලියගොඩ 12ක්, දෙහිවල 27ක් සහ බම්බලපිටිය 21ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 170 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. වරකාපොළ 159ක් සහ අරණායක 04ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

මේ අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 179 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. අනුරාධපුර 59, ගලෙන්බිඳුණුවැව 36ක්, හොරොව්පොතාන 29ක්, ගල්කිරියාගම 19ක් සහ තඹුත්තේගම 16ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 144 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. යාපනය 41ක්, කන්කසන්තුරෙයි 38ක්, නෙල්ලිඅඩි 55ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 108 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. ඇල්පිටිය 20ක්, ගාල්ල 12ක්, නෙළුව 18, වඳුරඹ 16ක් සහ අම්බලන්ගොඩ 17ක් ලෙස කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 113 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. රිදීගම සහ ගොකරැල්ල ප්‍රදේශ වලින් ආසාදිතයින් 22 බැගින්, කුරුණෑගල 17ක් සහ වැල්ලව 11ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

මේ අතර මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 45ක්, බදුල්ල 47ක්, අම්පාර 27ක්, මාතලේ 65ක්, මුලතිව් 01ක්, ත්‍රිකුණාමලය 24ක්, නුවරඑළිය 72ක්, මහනුවර 89ක්, රත්නපුර 63ක්, පුත්තලම 56ක්, කිලිනොච්චිය 28ක්, පොළොන්නරුව 25ක්, හම්බන්තොට 71ක්, මොණරාගල 39ක්, මඩකළපුව 38ක් සහ විදේශ ගතව සිට පැමිණි 40 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

 575 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply