තරුණ සේවා සභාවෙන් නව වැඩසටහනක්!

නව නිර්මාණ තුළින් තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ස්ටාර්ටප් ශ්‍රී ලංකා – යෞවනයේ ව්‍යවසායකත්වය යනුවෙන් ජාතික තරුණ සේවා සභාව නව වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

තරුණ ප්‍රජාව නව නිර්මාණ කෙරෙහි උනන්දු කරවීම, නව නිර්මාණකරුවන් සහ ආයෝජකයන් සම්බන්ධ කිරීම ඇතුළු ප්‍රධාන අරමුණු හතක් සහ ක්ෂේත්‍ර 10 ක් යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

කෘෂි තාක්ෂණික උපකරණ, කෘෂිකර්මාන්තය මුල් කරගත් අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, විද්‍යුතමය උපකරණ, රොබෝ විද්‍යාව, කෘත්‍රීම බුද්ධිය සහ අන්තර්ජාලික කරුණු, ක්‍රීඩා, ඛනිජ රසායනික නිෂ්පාදන, තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරගත් ජනතා කේන්ද්‍රීය සේවා, වේගයෙන් අලෙවි වන පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය මෙලෙස හඳුනාගෙන ඇති ක්ෂේත්‍රය.

දළ ජාතික නිෂ්පාදනයේ දී තරුණ දායකත්ව ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවීම, ජාතික ආර්ථිකයට තරුණ පරපුරේ දායක්තවය ඉහළ නැංවීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණුවලට අයත් වේ.

තරුණ තරුණියන්ට නව නිර්මාණ ඵලදායී ලෙස අලෙවි කරගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමෙන් විරැකියාව අවම කිරීම ඇතුළු අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ පහකින් ද මෙම වැඩසටහන සමන්විත වේ.

මීට ඉදිරිපත් වන තරගකරුවන්ට තමන් පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික තරුණ සභාවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තරුණ සේවා නිලධාරීන් වෙතින් ලබාගත් ඉල්ලුම් පත්‍රයක් හෝ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හෝ අයඳුම්පත්‍රයක් යොමු කළ හැකිය. මේ මස 31 වැනිදා දක්වා ඉල්ලුම් පත්‍ර යොමු කළ හැකිය.

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මෙම තරගය ක්‍රියාත්මක වන අතර ජාතික තරගය ඔක්තෝබර් මාසයේදී පැවැත්වේ. නව නිර්මාණකරුවන් සහ ආයෝජකයන් සම්බන්ධ කිරීම නොවැම්බර් මාසයේදී සිදු කෙරේ.

වයස අවුරුදු 15ත් 35ත් අතර තරගකරුවන්ට මේ සඳහා අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර තනි අයදුම්කරුවන් වශයෙන් පමණක් අයඳුම් පත් යොමු කළ හැකිය.

අයැඳුම්පත් සහ වැඩිදුර විස්තර www.nysc.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.

 909 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply