පෝට් සිටි විවාදය කල් යයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙට (05) පැවැත්වීමට තිබූ විවාදය කල්දමා ඇත.

 374 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply