කොරෝනා නොතකා දේවස්ථාන දෙකක දේවමෙහෙයන් පවත්වති

මන්නාරම මුරුන්ගන් ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේවස්ථාන දෙකක් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් ජනතාව රැස්කොට දේවමෙහෙයන් පැවත්වීම හේතුවෙන් අදාල දේවස්තාන දින 14 කට හුදකලා කිරීමට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

මුරුන්ගන් කට්කිඩන්තකුලම් සහ අච්චන්කුලම් ප්‍රදේශයන්හි පිහිටි දේවස්ථානයන්හි ඊයේ (01) දින ජනතාව රැස්කොට දේවමෙහෙයන් පවත්වා ඇති අතර එය නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් බැවින් නානාට්ටාන් සෞඛය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් අදාල දේවස්ථාන දෙක හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

එමෙන්ම දේව මෙහෙයන්ට සහභාගී වූ පූජකවරුන් සහ බැතිමතුන්ද නිවෙස්වල දින 14 ක් ස්වයං නිරෝධායනය කරවීමටද පියවර ගෙන ඇතැයි නානාට්ටාන් සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 672 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply