හයිෆ්ලො ඔක්සිජන් යන්ත්‍ර 150ක් ගෙන්වීමට යයි!

ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් හයිෆ්ලො ඔක්සිජන් යන්ත්‍ර 150ක් ගෙන්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

මෙම යන්ත්‍ර ගෙන්වීම සදහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වනවිට සැලසුම් කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කළාය

ගෙන්වීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම යාන්ත්‍ර ලොව ඉහළම තාක්ෂණයෙන් යුක්ත බව ඇමතිවරිය කීවාය මේ අතර බයි පැක් යන්ත්‍ර 350ක් ගෙන්වීමට ද සැලසුම් කර ඇතැයි ඇය කීවාය

 539 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply