‘’හරීන්ව ජූලි 14 තෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නේ නෑ‘‘ – නීතිපති කියයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා  ලබන ජූලි 14 වැනි දා තෙක් අත් අඩංගුවට නොගන්නා බව නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය

 469 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply