මහා සංඝරත්නයේ ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය සහ බුද්ධ ශ්‍රාවක භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනීමට ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති ජනාධිපති බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ 05 වැනි සභා වාරයේ දී තීරණය කෙරිණි. විශ්වවිද්‍යාල දෙක විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතට පත් කිරීමේ හැකියාව සොයා බැලීමට එහිදී අවධානය යොමු වූ අතර ඒවායේ අනන්‍යතාව සුරැකෙන පරිදි අධීක්ෂණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා යටතේ විධිමත්ව සිදුකරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදෙන ලද බවද වාර්තා වනවා.

මීට අමතරව බුදු සසුන හා රටේ අනාගත කාර්යභාරයන් පිළිබඳව බොහෝ කරුණු සාකච්ඡා කෙරුණු අතර එහි සම්පුර්ණ විස්තරය ජනාධිපති නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ පල කල තිබුනේ මේ අයුරින්…