19 සංශෝධනය හරහා පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන කොමිසන්, පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණයට වරා ඇති බලතල එක් පුද්ගලයෙකුගේ බලහත්කාරී අයිතියට යටත් කරනවා නම් තම පක්ෂය විරුද්ද වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කරයි.

රටේ ජනතාවට හොඳ දේවල් ආණ්ඩුව විසින් කරන්නේ නම් ඊට සහාය දෙන බවත් නරකක් කරන්නේ නම් ඊට විරුද්ධ වන බවත් ඔහු පැවසීය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කළ යුත්තේ සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන අයුරින් යයිද ඔහු සඳහන් කරයි.

සියලු බලතල එක් පුද්ගලයකුගේ බලහත්කාරී අයිතියට යට කරන්නේ නම් කවුරු කලත් ඊට විරුද්ද වන බවත් ඔහු කියා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here