රජයේ යතුරුපැදි තම නමට ලියාපදිංචි කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙයි!

රජයේ යතුරුපැදි හිමි රාජ්‍ය සේවකයින්ට එම යතුරු පැදි තම නමට ලියාපදිංචි කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදී ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් අලහකෝන් මහතා පැවසුවේ 2015 ට පෙර රජයේ යතුරු පැදි ලබාගත් රාජ්‍ය සේවකයින්ට එම අවස්ථාව හිමිවන බවයි.

 752 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply