ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිලිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා, සටහන් ආදිය පරික්ෂා කිරිම සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලී සබ්රි ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් කිරිමට අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම කමිටුවට අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි, අමාත්‍යවරුන් වන නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, උදය ගම්මන්පිල, ජි.එල්.පිරිස් සහ දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇතුලත් වන බවයි අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල සඳහන් කළේ.

නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරිම සඳහා විද්වත් මණ්ඩලයක් නම් කිරිමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා පත්කළ යුතු පුද්ගලයින් ගැන අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිමට ද අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට අද පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී බලය ලබාදී තිබෙනවා.

නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීමේදී තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත, ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය වසර 05කට සිමා කිරිම සහ දෙවරකට වඩා ජනාධිපතිධුරයදැරිම වැනි 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී ගෙනා ආ කරුණු වෙනස් නොකිරිමට අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීරණය කළ බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක උදය ගම්මන්පිල ප්‍රකාශ කර සිටියා.