‘පිස්සු නායක සජිත්’ පාර්ලිමේන්තුවේ විරෝධතා

පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වය මැද ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ද විරෝධතා පුවරු ඔසවාගෙන සිටින දක්නට ලැබුණි.

විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් විරෝධතා පුවරු ඔසවාගෙන සිටියදී ආණ්ඩුවේ මන්ත‍්‍රීන්ද ඒ අසලට ගොස් ඔවුන් ඔවුනගේ පුවරු ඔසවා ගෙන සිටියහ.

‘පිස්සු නායක සජිත්’ ලෙස එම පුවරුවල සදහන්ව තිබින.

 713 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply