පාසල් විෂය නිර්දේශය වෙනස් කිරීමට නව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

නව ලොවට ගැළපෙන පරිදි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුගත රැකියා ඉලක්ක කර ගත් විෂය නිර්දේශයක් සකස් කිරීම මෙහි අරමුණ වී ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර, විෂය ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදයන් ද වෙනස් කළ යුතු බවට අමාත්‍යවරයා යෝජනා කර තිබේ.

වෙනස්කම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව අදහස් ලබා ගැනීමට දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, සිසුන් ආදිශිෂ්‍ය සංගම් සහ අදාළ අනෙකුත් පාර්ශව සමගින් දිවයින ම ආවරණය වන පරිදි අදහස් විමසීමේ සැසි පැවැත්වීමට ද අවධානය යොමු වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here