වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලි බඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතා රුපියල් ලක්ෂ 80ක මාසික කුලියකට ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වා ගෙන ගිය සිය අමාත්‍ය කාර්යාලය එතැනින් ඉවත් කොට අපේ ගම පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කිරීමට ගත් තීන්දුව විවිධ පාර්ශව වල ප්‍රශංසාවට ලක්ව තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම තීන්දුව ගනු ලැබුවේ සිය කාර්යාලයට ගෙවූ අධික කුලිය හේතු කොට ගෙනය.

මිට පෙර පැවති යහපාලන රජයේ අමාත්‍යංශ දෙකක් ද අධික කුලියට ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන ගොස් තිබේ. ඒ මලික් සමරවික්‍රම මහතා අමාත්‍ය ධූරය දැරූ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළද අමාත්‍යංශය හා කබීර් හෂීම් මහතා අමාත්‍ය ධුරය දැරූ පොදු ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයයි. 

පසු කාලීනව සිදු වූ කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයේදී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට කබීර් හෂීම් මහතා දැරූ අමාත්‍යංශය හිමි වූ අතර ඔහු ද සිය අමාත්‍ය කාර්යාලය පවත්වා ගෙන ගියේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේය.

ඉන්පසු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයට පත් වීමෙන් පසු පිහිට වූ භාරකාර රජයේ අමාත්‍ය ධූරයක් දැරූ ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා හා ඔහු යටතේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය දැරූ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ද මෙම ගොඩනැගිල්ලේ සිය අමාත්‍ය කාර්යාල පවත්වා ගෙන යන ලදී.