පිටකොටුව පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය (Floating Market) ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් පසු අද යළි ජනතා අයිතියට!

පසුගිය කාලයේ නිසි නඩත්තුවකින් තොරව පැවති සහ පසුව අතහැර දමන ලද කොළඹ පිටකොටුව පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය (Floating Market), නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් කිරීමෙන් පසු අද (07) දින සවස 6.00 ට ජනතා අයිතියට යළි පත් කිරීමට නියමිතයි.
පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය සහ අවට ප්‍රදේශය යළි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු සඳහා රජය වැය කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 35 කි.
වර්තමාන ජනාධිපති එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ඉදිකෙරුණු කොටුව පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය විවෘත කළේ 2014 වර්ෂයේ අගෝස්තු 25 වනදාය.
පසුගිය කාලයේ අතහැර දැමූ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණයේ තිබූ 103 ක් වූ වෙළඳසැල් ප්‍රමාණයෙන් 80% ක් වූ වෙළඳසැල් ප්‍රමාණයක් වැසීයාමට ලක්ව තිබිණ.
රුපියල් මිලියන 312 ක් වැය කරමින්, ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් ඉදිකළ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය සඳහා වියදම් වූ මුදලින් 50% ක මුදල වසර 05 කින් ලබා ගැනීමට යි අපේක්ෂා කර තිබුණේ.
පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නව ව්‍යාපෘති සංකල්පයක් යටතේ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට අදාළව නව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේ දී කුඩා උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම, ජලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ජල උපාංග පද්ධතියක් සවි කිරීම, පදිකයින් සඳහා පාලමක් ඉදිකිරීම, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත සහ පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය පදික මාරුවක් මඟින් සම්බන්ධ කිරීම යන කාරණා ද ඇතුළත් වන පරිදි මෙම සංවර්ධන කටයුතු තවදුරටත් දියත් කිරීමට නියමිතයි.
මීට අමතරව බේරේ වැවේ ජලය පිරිසිදු කිරීමට යන්ත්‍රයක් හඳුන්වාදීම, පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණයේ සිට ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත හා නවම් මාවත අවට ප්‍රදේශවලට බෝට්ටු සේවාවක් ඇති කිරීම යන කාරණා ද යෝජනා මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
පාවෙන වෙළඳ සංකීර්ණය විවෘත කිරීමෙන් පසු නිරන්තරව අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම, ව්‍යාපාර හා ප්‍රවර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහ ජනතාවට විවිධ වැඩසටහන් වසර පුරා පැවැත්වීම සඳහා ක්‍රමවේද සැකසීම ඇතුළු කාරණා ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම්වලට අනුව ආකර්ෂණීය භූමි දර්ශනයක් සහිත විවෘත භූමි ප්‍රදේශයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන යෝජනා ද මෙයට ඇතුළත් කර තිබේ.

 954 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply