තව්හිඩ් ජමාත් ඇතුළු අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපති අනුමැතිය!

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපතිවරයා අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

එම සංවිධාන මෙසේය,

 486 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply