ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කෙනෙක්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න පුළුවන්ද? අළුත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙයි!

යුධ හමුදාවේ ඉහලම නිලය වන ෆීල්ඩ් මාෂල් තනතුර හිමි පුද්ගලයකුට එම තනතුර සහිතව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කල හැකිද යන්න පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්නකාරී තත්වයක් ඇතිවූ අතර ආරක්ෂක රාජ්‍ය චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍ය මහතා මෙම පැනය මතු කරනු ලැබුවා,

ඒ සම්බන්ධව පළවූ ප්‍රකාශය පහතින්….

 369 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply