පාස්කු නිර්දේශ පිළිබඳ කමිටු වාර්තාව අද ජනපතිට!

පාස්කු ප්‍රහාරයේ කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන සොයා බැලීමට නැවත පත් කළ අධීක්ෂණ කමිටු වාර්තාව අද (අප්‍රේල් 5) ජනාධිපතිවරයා අතට පත් කිරීමට නියමිත බව එම කමිටු සාමාජික සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පවසයි.

අදාළ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට භාරදීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ඇති බව ඔහු සඳහන් කරයි.

නව කමිටුවේ වාර්තාව පසුගිය 15 වන දා භාරදීමට නියමිතව තිබූ අතර වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීම සඳහා කමිටුව විසින් තවත් සති දෙකක කාලයක් ලබාගත් අතර එම කාලසීමාව පසුගිය 30 වන දා අවසන් විය.

එකී කමිටු වාර්තාව ඒ අනුව අද (අප්‍රේල් 5) කැබිනට් රැස්වීමට ප්‍රථම කමිටු සාමාජිකයන් විසින් ජනාධිපතිවරයාට ලබාදෙනු ඇත.

 3,824 total views,  15 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply