ටෙහානි ඉමාරාට තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයක්!

ගායන ශිල්පිනියක මෙන්ම සමාජ ජාල ක්‍රියාකාරිනියක වන ටෙහානි ඉමාරා වෙත ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකවක ලෙස පත්වීමක් ලැබී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

 465 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply