ගායන ශිල්පිනියක මෙන්ම සමාජ ජාල ක්‍රියාකාරිනියක වන ටෙහානි ඉමාරා වෙත ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකවක ලෙස පත්වීමක් ලැබී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here