අලුත් වැඩියා කළ කෑගල්ල මධ්‍යම වෙළඳ සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට

අලුත්වැඩියා කළ කෑගල්ල මධ්‍යම වෙළඳ සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම පසුගියදා සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය ජනතා අයිතියට පත් වූ වෙළඳ සංකීර්ණය පසුගිය වසරේ ජුනි 14 වන දින හදිසි ගින්නකට හසුවී විනාශයට පත් විය විනාශයට පත් වූ මධ්‍යම වෙළඳ සංකීර්ණය 1975 ඉදිකරන ලදි නැවත මෙම වෙළඳ සංකීර්ණය අලුත් වැඩියා කීරිම සඳහා රුපියල් මිලියන 63 ක් වැය වී ඇත

 694 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply