කෝටි ගණනක මහා පරිමාණ ඖෂධ වංචාවක් හෙළිවෙයි!

පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී සිදුව ඇති බවට අනාවරණය වී ඇති ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ මහා පරිමාණයේ වංචා, දූෂණ හා අක්‍රමිකතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීමට තීරණය කෙරේ.

එම වාර්තාවේ සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට පෙරේදා (29දා) උපදෙස් දුන්නේ ය.

රජයේ ආයතනවල 2015.01.15 දින සිට 2018.12.31 දක්වා කාලය තුළ රජයේ ආයතනවල සිදුවී ඇතැයි සැලකෙන දූෂණ වංචා පිළිබඳව සොයාබැලීමේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ සඳහන් වී ඇති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් මෙරටට ආනයනය කර ඇති ඖෂධ දෙකක් සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව, මෙම ක්‍රියාවලියට අදාළ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් හා ආයතන සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ඉදිරි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු බව නිරීක්ෂණය වන බැවින් ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමුකර එම නිර්දේශ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර සුදුසු පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙසට පොලිස්පතිවරයා වෙත දන්වා ඇත.

ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් වන Flucloxacilline ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් හා ‘හෙර්ටිකඩ්’ වෙළෙඳනාමය යටතේ ‘ට්‍රස්ටසුමබ්’ පිළිකා ඖෂධය මෙරටට ආනයනය කිරීමේදී සිදුකර ඇති වංචා, දූෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව ලබාදී ඇති නිර්දේශ මෙසේ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

වෛද්‍ය සැපයුම් අධ්‍යක්ෂ විසින් සීමිත ලංසු කැඳවීම තුළින්  Flucloxacilline ප්‍රතිජීවක ඖෂධ  මිලිග්‍රෑම් 250 ඖෂධ කරල් 25,000,000 ක් සපයන ලෙසට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඉල්ලමින් එක් කරලක මිල ලෙසට රුපියල් 9ක් ගණනය කර මුළු ඇස්තමේන්තු ගත වියදම ලෙස රුපියල් 225,000,000ක් වන බවට ගණනය කර ඇති අතර එක් කරලක් රුපියල් 4.50ක් වැනි සුළු මුදලකට සපයා ගත හැකිව තිබුණු බව පරීක්ෂණ වාර්තාවේ දැක්වේ.

තරගකාරී ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රියා පිළිවෙත සිතාමතා මඟ හරිමින් සීමිත ලංසු කැඳවීමේ ක්‍රියාවලිය මඟින්, ‘ෆ්ලුක්ලොක්සයිලින්’ මිලිග්‍රෑම් 500 ඖෂධයේ කරල් 7,500,000ක් වහාම සපයන ලෙසට රාජ්‍ය ඔෟෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඉල්ලමින් එක් කරලක මිල රුපියල් 26ක් ලෙසට ගණනය කරමින් මුළු ඇස්තමේන්තුගත වියදම ලෙසට රුපියල් මිලියන 195 ක් බවට ගණනය කළ බවත් එසේ එක් කරලක් රුපියල් 7.50ක් වැනි සුළු මුදලකට සපයාගත හැකිව තිබූ බවත් සීමිත ලංසු කැඳවීමකින් සිදුකරන ලෙසට ඉල්ලීමක් කිරීමට නිසි නීත්‍යනුකූල බලයක් වෛද්‍ය සැපයුම් අධ්‍යක්ෂට නොමැති බවත් පරීක්ෂණ වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.

මිලිග්‍රෑම් 580ක ඖෂධ පෙති කරල් 7,500,000ක් සීමිත ලංසු කැඳවීමෙන් මිලදී ගැනීම තීරණය කළ බවට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට සහ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී ඇති බවත් එලෙස සීමිත ලංසු කැඳවීමක් සඳහා තීරණයකට එළැඹීමට රාජ්‍ය ඖෂධ  සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාට නීත්‍යනුකූල බලයක් ඇති බව වාර්තාවේ නිරීක්ෂණය වේ.

වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් ලංසු බැඳුම්කරය ලංසුවේ වටිනාකමෙන් සියයට 2ක් බවට නියම නොකොට ඖෂධය මිලදී ගත හැකි මිලට වඩා ඉතා ඉහළ මිලක් යොදා ලංසුව බැඳුම්කර වටිනාකම කෘත්‍රිමව ඉහළ දැමීමෙන් විශාල වත්කම් සහිත සමාගම්වලට පමණක් ටෙන්ඩරය සඳහා ඉදිරිපත්වීමට සලස්වමින් අඩු මිලක් සහිත කුඩා සමාගම් ඉදිරිපත් වීමේ අවස්ථාව වළක්වා තිබීමද පරීක්ෂණ වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.

තාක්ෂණික කමිටුව ප්‍රසම්පාදන කමිටු සලකා නොබලා ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකම ප්‍රමාණවත් නොවේ යැයි සලකා අඩු මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩර්කරුවන් ඉවත් කර වැඩි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩර්කරුවන්ට ටෙන්ඩරය පිරිනමා තිබීම නිසා ෆ්ලුක්ලොක්සයිලින් මිලිග්‍රෑම් 250 ඖෂධයෙන් කරල් මිලියනයක් මිලිග්‍රෑම් 500 ඖෂධයෙන් කරල් මිලියන 3,750,000ක් ද, ගෙන්වීමේදී ශ්‍රී ලංකා රජයට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 42,185,000 ක ප්‍රමාණයක් අලාභ කිරීම  කිරීමද පරීක්ෂණ වාර්තාවෙහි දැක්වේ.

මෙම ඖෂධය ශ්‍රී ලංකා රජයට අවම මිලකට සැපයීමේ ආධිපත්‍ය දී තිබියදී එකී නියමයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරමින් වංක ලෙස පාවිච්චි කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ව්‍යාජ ලේඛන සකසමින් රුපියල් 42,185,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රජයට අලාභ කිරීම මත දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ  389 වැනි වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සිදුකර ඇති බවට එම වාර්තාවෙන් චෝදනා නගා ඇත.

මෙම සිද්ධියට අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය, සභාපති රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, සභාපති තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව, සභාපති අමාත්‍ය ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, සභාපති අමාත්‍ය ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය (B), ලේකම්, සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ වැඩබලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සම්බන්ධ බව එම පරීක්ෂණ වාර්තාවෙහි දක්වා ඇත. 

පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන් සඳහා ‘හෙර්ටිකඩ්’ ඖෂධය ගෙන්වීමට පත්කර තිබූ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවෙහි සාමාජිකයන් විරුද්ධවී ඇති බවත්, එම ඖෂධයේ ගුණාත්මක භාවය සෙවීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් දමමින්, ‘හෙර්ටිකඩ්’ ඖෂධය මෙරටෙහි ලියාපදිංචි කර ඇති බවත් තාක්ෂණික කමිටුව හෝ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව පවා එම කරුණු සොයා බැලීමට උත්සාහ නොදරා 440 මිලිග්‍රෑම් ‘හෙර්ටිකඩ්’ වෑල්ස් 5000ක් ආනයනය කිරීමට රුපියල් 720,500,000ක මුදලක් වැයකර තිබූ බව පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි. 

මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා, ඖෂධවේදීන් දෙදෙනෙකු හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේක්ම්වරයා වගකිව යුතු බව ද එම වාර්තාව මගින් පෙන්වාදී ඇත.

‘හෙර්ටිකඩ්’ ඔෟෂධය මෙරටෙහි ලියාපදිංචි කිරීමට පෙර එය පියයුරු පිළිකා රෝගීන්ට ලබාදීම සඳහා ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු ඔෟෂධයක්ද යන්න සොයා බැලීමේ වගකීම තිබියදී එය පැහැර හරිමින් සායනික පරීක්‍ෂණවලට නිසි භාජන කර නොතිබූ ඔෟෂධයක් වූ 440mg  ‘හෙර්ට්කඩ්’ වෑල්ස් 5000ක් ආනයනය කිරීමට රුපියල් 720,500,000ක මුදලක් අවභාවිත කිරීම මත අල්ලස් පනතේ 70 වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සිදුකර ඇති බව පරීක්‍ෂණ වාර්තාවෙහි දැක්වේ.

ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු ඔෟෂධ ලියාපදිංචි කිරීමට වගකීම භාරදී තිබියදී එම නියමය නොසලකා හරිමින් සහ/හෝ එසේ වන්නට ඉඩ හරිමින් සායනික පරීක්‍ෂණවලට නිසි භාජන කර නොතිබූ ඔෟෂධයක් වූ 440mg  ‘හෙර්ටිකඩ්’ වෑල්ස් 5000ක් ආනයනය කිරීමට රුපියල් 720,500,000ක මුදලක් 1982 අංක 12 දරන පොදු දේපළ විෂයෙහිලා සිදුකරනු ලබන වැරැදි පිළිබඳ පනතේ 51 වගන්තිය සමඟ කියැවෙන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 389 වැනි වගන්තිය යටතේ සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කිරීම මත දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් සිදුකර ඇති බවද එම පරීක්‍ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

 303 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply