ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමට වැඩසටහන් රැසක් – නිමල් ලංසා

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට මෙන්ම ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථිකය නැංවීමට මෙම වර්ෂයේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දී ඇති බවත් ඒ සදහා වැඩසටහන් රාශීයක් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා සඳහන් කරයි.  

රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා මෙම අදහස් පල කර සිටියේ කටාන ආසනයේ මාර්ග වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ (27) සහභාගී වෙමිණි. 

 521 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply