පස්සර බස් රථ අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ ගල ඉවත් කරන්න යයි

ඉකුත් 20 වැනිදා පස්සර බස් රථ අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ  මාර්ගයට වැටී ඇති ගල ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් අද (25) සිදුකරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සමග එක්ව මෙම ස්ථානීය පරීක්ෂණය සිදුකරනු ලබයි

 505 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply