සිංහරාජය තුළ ඉදි කිරීමට යෝජිත වැව් ගැන අමාත්‍යතුමාගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

සිංහරාජ රක්ෂිත වනාන්තරය තුළ වැව් දෙකක් ඉදිකරන බවට වාරිමාර්ග ඇමති චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ මාධ්‍ය ලේකම් විසින් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර ඇත.

පහත සඳහන් වන්නේ එම පැහැදිලි කිරීමයි

 821 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply