ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට‍්‍රසනිකා උලමා සභාව විසින් ඉස්ලාම් ආගමිකයන්ට තහනම් කරයි

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට‍්‍රසනිකා එන්නත භාවිතාව ඉන්දුනීසියාවේ උලමා සභාව විසින් ඉස්ලාම් ආගමිකයන්ට තහනම් කර තිබේ.

එම එන්නතින් නිපදවීස සඳහා ඌරන්ගේ අගන්‍යාසයේ ඇති එන්සයිම භාවිත කරන්නේ යැයි එම සභාව සඳහන් කර ඇත.

කෙසේ නමුත් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට‍්‍රසනිකා සමාගම සඳහන් කරන්නේ මෙම එන්නත නිපදවීමටත් ඌරන්ගේ එන්සයිම භාවිතා නොකරන බවයි.

 3,400 total views,  15 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
9
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply