ජානක වක්කුඹුර අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් කලවාන කොට්ඨාශයේ පෙර පාසල් 17 ක් සදහා අත් සෝදන සින්ක් හා උෂ්ණත්ව මැනීමේ උපකරණ කට්ටල ලබාදීම පසුගිය 19වනදින කලවාන ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ගරු ජානක වක්කුඹුර අමාත්‍ය තුමාගේ සුරතින් සිදුවිය.

මීට සමගාමීව කහ සහ ඉගුරු වගාවන් සදහා ලබා දෙන සහනාධාර වැඩසටහන යටතේ එම වගාකටයුතු සිදුකරනා ගොවීන් වෙත චෙක්පත් ලබාදීමද සිදුවිය. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යතුමන් කහ වගාව සහ ඉගුරු වගාව ඉහලනැන්වීමට කටයුතු කරන බවත්. සෑම නිවසක් සදහා කහ බදුනක් ලබා දෙන බවත් කියා සිටියාය.


නිරෝගිමත් දරු පරපුරක් රටට දායාද කිරීමට පෙරපාසලෙන් තබන්නා වූ අඩිතාලම ඉමහත් සේවාවක් සිදුවන බවත් කුඩා දරුවන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ලෙස සුරක්ෂා කිරීම රජයේ වගකීම බවත් කියා සිටියාය. මේ සදහා කළවාන ප්‍රාදේශීය ලේඛම් තුමිය සහ කළවාන ප්‍රදේශයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙක්ම සහභාගීවිය.

 699 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply