අණ පණත් සකසන්නේත් ඒවා වෙනස් කරන්නේත් නිළධාරීන් – ඇමති ප්‍රසන්න

අණ පණත් සකසන්නේත් ඒවා වෙනස් කරන්නේත් නිළධාරීන් බවත් ඔවුනුත් රට අද පත්ව ඇති තත්ත්වයට වග කිව යුතු බවත් සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අවධාරණය කරයි. 

මේ අතර ගම්පහ දිසා අඩවි වන නිළධාරිනි දේවානි ජයතිලක මහත්මිය ද අවධාරණය කරන්නේ නිළධාරින් ගනු ලබන වැරදි තීරණ හේතුවෙන් දේශපාලනඥයන් අපහසුතාවයට පත් වන බවයි. ඊයේ (20) නයිවල ජයසිංහ උත්සව ශාලාවේ පැවති ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජිවනෝපාය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේ දී මෙම අදහස් පළ කෙරිණි. රැස්වීම සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග හා ඉඩම් ඇමති එස්.එම්.චන්ද්‍රෙස්න මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රජය සතු භාවිතයට නොගත් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් මතු වූ සාකච්ඡාවේ දී දොම්පේ මීතිරිගල සේද ගොවිපළ පදිංචි කරුවන්ට ඉඩම් ලබා දිම සම්බන්ධයෙන් මතු වු සංවාදයේ දි මෙම අදහස් පළ කෙරිණි. 

 440 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply