ඇමති විමල් ප්‍රවර්ධනය කළ කුරුඳු සිගරට්ටුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර

අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද කුරුඳු පදනම් කරගත් සිගරට් වෙළඳ නාමයකට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය අලුතින් දියත් කරන ලද සිගරට් වෙළඳ නාමයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට සූදානම් වේ.

ඒ සදහා අවශ්‍ය රාජ්‍ය ආයතනයෙන් අනුමැතිය ලබා නොගෙන සිගරට් දියත් කිරීම නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව එහි නීති ප්‍රධානී විරාජ් බණ්ඩාරනායක මහතා පැවසීය.

 1,471 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
3
+1
1
+1
0
+1
0

Leave a Reply