චීන වීසා ලබා ගැනීමට නම්, චීනයෙ කොවිඩ් -19 එන්නත ලබා ගැනීම අනිවාර්යයි!

චීනයේ නිෂ්පාදිත COVID-19 එන්නත ලබාගෙන එහි එන්නත් සහතික ලබාගෙන ඇති සංචාරකයින්ට වීසා නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන බව ඉන්දියාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

චීන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ චීනයට යාමට කැමති පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු කරගෙන යාම, වැඩ නැවත ආරම්භ කිරීම සහ වෙනත් අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා මෙමඟින් පහසුකම් සැලසෙන බවයි.

2021 මාර්තු 15 වන දින සිට දෙරටේ ජනතාව හුවමාරුව විධිමත් ලෙස නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ චීන තානාපති කාර්යාල සහ කොන්සල් කාර්යාල විසින් චීන නිෂ්පාදිත COVID-19 එන්නත ලබාගෙන එන්නත් කිරීමේ සහතික ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයින්ට ලබා දෙනු ඇති බව අදාළ නිර්ණායක ලැයිස්තුගත කරමින් එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ඔවුන්ගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු, වැඩ නැවත ආරම්භ කිරීම සහ වෙනත් අදාළ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා චීනයට යන පුද්ගලයින්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ඉන්දියාවේ චීන තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාල වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දී ඇති බව වැඩිදුරටත් චීන තානාපති කාර්යාලය පවසනවා

 1,588 total views,  15 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply