සහල් මිල පාලනයට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණ

පාලන මිල යටතේ දැනට වෙළෙඳපොළෙහි ප්‍රමාණවත් සහල් තොග නොමැතිවීම පිළිබඳව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය යොමුකරමින් ඒ සඳහා ගතහැකි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ඊයේ(15) පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල හමුවේ දී සාකච්ඡා කර ඇත.   

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නා වී තොග සහල් බවට පත්කර අඛණ්ඩව සතොස ආයතනයේ ශාඛා ජාලය මගින් කඩිනමින් බෙදා හැරීමට එහිදී තීරණය කර ඇත. එම වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රගතිය සැලකිල්ලට ගෙන තවදුරටත් ගතයුතු විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සලකා බැලීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයකර තිබේ.සහල් මිල පාලනයට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණ

 533 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply