ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය ජනපති යටතට..

නව රජයේ කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ දිවුරුම්දීම මේ වනවිට මහනුවර ඓතිහාසික මඟුල් මඩුවේදී පැවැත්වෙනවා…

එහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව නිවේදනය කරනු ලැබුවා…

 975 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply