නව රජයේ කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ දිවුරුම්දීම මේ වනවිට මහනුවර ඓතිහාසික මඟුල් මඩුවේදී පැවැත්වෙනවා…

එහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන බව නිවේදනය කරනු ලැබුවා…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here