අද පත් වූ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්!

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් පත් කිරීම ප්‍රථමයෙන් සිදු කෙරුණා.

ප්‍රදීප් උදුගොඩ – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
සහන් ප්‍රදීප් විතාන – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
සංජීව එදිරිමාන්න – කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
වසන්ත යාපා බණ්ඩාර – මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
එස්.  නාලක බණ්ඩාර කොට්ටේගොඩ –  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
එස් බී දිසානායක  – නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
සම්පත් අතුකෝරළ – ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
නිපුන රණවක – මාතර දිස්ත්‍රික්කය
උපුල් ගලප්පත්ති – හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
අංගජන් රාමනාදන් –  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
ඩග්ලස් දේවානන්ද – කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය
කේ දිලීපන් –  වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය
කේ කාදර් මස්තාන් – මන්නාරම හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක
ඩී වීරසිංහ – අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
කපිල අතුකෝරල – ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය
ගුණපාල රත්නසේකර – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
අශෝක ප්‍රියන්ත – පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
එච් නන්දසේන – අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
අමරකීර්ති අතුකෝරල – පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
සුදර්ශන දෙනිපිටිය – බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
කුමාරසිරි රත්නායක – මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
අකිල එල්ලාවල – රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
රාජිකා වික්‍රමසිංහ – කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

 966 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply