අන්තවාදීන් පුනරුත්ථාපනයට රජයෙන් නව රෙගුලාසි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ආගමික අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත පුද්ගලයන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා රජය නව රෙගුලාසි සහිත ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.  අන්තවාදී ආගමික මතවාද දැරීමෙන් මුදාගැනීමේ නියෝගයන් රජය විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් මේ අනුව නිකුත් කර ඇති අතර ඒ අනුව එම වරදට අත්අඩංගුවට ගන්නා අය පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන නියෝග ඇතුළත් කර තිබේ.

මෙම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව පොලිස් නිලධාරියකු නොවන යම් තැනැත්තකු වෙත භාරවන හෝ අත්අඩංගුවට ගනු ලබන යම් තැනැත්තකු එලෙස භාරවී පැය 24ක් ගතවීමට මත්තෙන් ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානය වෙත භාරදීම සිදු කළ යුතුය.

එමෙන්ම මෙලෙස භාරවන හෝ අත්අඩංගුවට ගනු ලබන තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් අදාළ පොලිස් ස්ථානය භාර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් විමර්ශන සිදුකිරීම කාර්ය සඳහා විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම විමර්ශනවලට අනුව අදාළ තැනත්තා නිශ්චිතව වරදක් කර ඇත්නම් නීතිය ප්‍රකාරව ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම සඳහා එම කාරණා නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කළ යුතුය.

එලෙස භාරවන හෝ අත්අඩංගුවට ගනු ලබන අය සිදුකරන වරදේ ස්වභාවය අනුව එම තැනැත්තාට එරෙහිව නඩු පැවරීමට විකල්පයක් වශයෙන් ඔහු මධ්‍යස්ථානයක් තුල පුනුරුත්ථාපනයට ලක් කිරීම සුදුසු බව නීතිපතිවරයාගේ මතය වන විට නීතිපතිවරයාගේ ලිඛිත අනුමතය සමඟ අදාළ තැනැත්තා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වන වැරදිවලට අමතරව වෙනත් වැරදි සිදුකර ඇත්ද යන කාරණය ගැන සලකා බැලීමෙන් පසු වසරකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා පුනුරුත්ථාපානය කිරීම සඳහා මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නියෝග කළ හැකිය.

මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කරනු ලැබූ භාරවන්නකුට හෝ අත්ඩංගුවට ගනු ලැබූ තැනැත්තකුට මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරියාගේ අවසරය ඇතිව සෑම සති දෙකකට වරක් අවස්ථාවෝචිත පරිදි සිය දෙමව්පියන්, ඥාතින් හෝ භාරකරු හමුවිය හැක.

1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන පනත යටතේ අදාළ නියෝග ලබා දී ඇත.

 1,018 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply