තරුණ ව්‍යවසායකයින් 20,000කට මේ වසරේදී රජයෙන් ඉඩම්!!

තරුණ ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් ඉඩම් ලක්ෂයක් දීමේ වැඩසටනේ මුල් අදියර ලෙස දිවයිනේ තරුණ ව්‍යවසායකයින් 20,000 ක් වෙනුවෙන් මෙම වසරේදී ඉඩම් ඒකක ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

එම ඉඩම් ඒකක ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දිවයින පුරා තරුණ ව්‍යවසායකයින් ලක්ෂ 35,000 ක් ඉල්ලුම් කර ඇති බව ද ඉඩම් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා පැවසූ බව ‘අරුණ‘ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරනවා

එම පිරිස අතුරින් තෝරා ගත් ව්‍යවසායකින්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල පවත්වන අතර එම පරීක්ෂණ ලබන 31 වැනිදායින් අවසන් වේ.

ඒ අනුව ලබන ජුනි මස සිට ඉඩම් ඒකක ලබා දීම ආරම්භ කරන අතර කෘෂිකාර්මික, සත්ත්ව පාලන, සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර හා දේශීය නිෂ්පාදන ඇතුළු අංශවල නියැලී සිටිනන්ට මෙම ඉඩම් ලබා දීම රජයේ අරමුණයි.

 940 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

One thought on “තරුණ ව්‍යවසායකයින් 20,000කට මේ වසරේදී රජයෙන් ඉඩම්!!

Leave a Reply