2013 මාර්තු 18 වනදින මෙරට දෙවන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ ලෙස විවෘත කෙරුණ මත්තල ගුවන් තොටුපොල පරිශ්‍රයේ පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව වී ගබඩා කිරීමට පවා කටයුතු කල අතර වසර 5ක පමණ කාලයක් ප්‍රයෝජනයට නොගෙන තිබිණි, නමුත් එම වසර පහක කාලය තුල මෙම ගුවන්තොටුපොළ විකුණා දැමීමට පිඹුරුපත් සකස් කලත් ජාතියේ වාසනාවට එය සිදු නොවිණි.

කෙසේ වෙතත් වසර පහකට පමණ පසු අද දිනයේ සිට ඇමරිකාව වෙත භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවාවක් ආරම්භ වූ අතර එමිරේට්ස් සමාගමකට අයත් යානයකින් මෙරට නිෂ්පාදිත ඇඟලුම් තොගයක් මෙසේ අපනයනය කල බවයි වාර්තා වන්නේ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here