ගමන් බෑගයක් තුළ කාන්තා මළ සිරුරක්

කොළඹ වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ ගමන්  බෑගයක් තුළ තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් අද (0) දහවල් හමුවී ඇත

 461 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply