පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව ගැන විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Spread the love

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව චූදිතයනට නඩු පැවරීම සහ විභාග කිරීම සම්මත යුක්තිය පසිඳලීමේ පරිපාටිය ප්‍රකාර සිදුවන බවත්  ඊට මැදිහත්වීමක් පාර්ලිමේන්තු කමිටුවෙන් අපේක්ෂා නොකරන බවත්  පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාවට අලු‍තින් නිර්දේශ එක් කිරීම ද කමිටුවට අයත් නැති බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් පවසයි

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *