අමායාට තෙවැනි වරටත් මව් පදවිය – ඡායාරූප මෙන්න

Spread the love

අමායා අධිකාරි කියන්නේ නිරන්තරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහට ලක්වන ජනප්‍රිය චරිතයක්.

ඉතින් ඔන්න අමායා නැවතත් තෙවැනි වරටත් මවු පදවිය ලබන්න සූදානම් ඉන්නවා කියලා ආංචි වුනා.

හර්ෂ ධනෝෂ් සමගින් ඉතාමත් ආදරණීය ජීවිතයක් ගත කරන අමායා ඒ වෙනුවෙන් කරපු pregnancy’s shoot එක තමයි මේ .

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *