තවත් කොරෝනා මරණ 7ක් සමස්තය 339 දක්වා ඉහළට

Spread the love

මෙරට දී තවත් කොරෝනා මරණ 7ක් සිදුවී ඇති බව සෞඛ්‍යසේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *