“සිලින්ඩරය 9260යි” මිනිස්සු හූරගෙන කාපු තවත් එකෙක් අල්ලයි! [VIDEO]

කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ බේකරියක් තුළ සඟවා ගෑස් සිලින්ඩර වැඩි මිලට අලෙවි කළ ව්‍යාපාරිකයකු ගෑස් සිලින්ඩර 40 ක් සමග අද අත්අඩංගුවට ගත් බව කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය කියය.

එම සැකකරු සමඟ ගෑස් පිරවූ සිලින්ඩර 20 ක් හා හිස් සිලින්ඩර 20 ක් පොලිසිය භාරයට ගෙන ඇත

වෙළඳ පොලේ මිලට වඩා දෙගුණයක් වැඩි මිලට එනම් රුපියල් 9260 ක මුදලකට කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයකු ගෑස් සිලින්ඩර අලෙවි කරන බවට කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඇන්ස්ලම් ද සිල්වා මහතාට ලද තොරතුරක් අනුව උපාය දූතයකු ගෑස් සිලින්ඩරයක් මිලදී ගැනීමට යොදවා අනතුරුව වැටලීම සිදු කළ බව පොලිසිය කියයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.