මෙරට කොවිඩ් අසාදිතයින් ගණන හැට දහස පනී

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඊයේ (27) නිකුත් කළ අලුතින්  හඳුනාගත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 311ත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 60,233කි.ඒ අනුව මෙරට කොවිඩ් අසාදිතයින් ගණන හැට දහස ඉක්මවීය.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *