විසාඛා විදුහල්පතිනිය පත්වීම් ලිපිය දමා ගසා ගුරුවරයෙකු පන්නා දමයි

උසස් පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ඉගැන්වීම සඳහා පත් කර එවන ලද තම පත්වීමේ ලිපිය බුලත් හුරුල්ලක් සමග ඉකුත් 4 වෙනිදා කොළඹ විසාඛා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනියට බාරදුන් පසු අදාළ ගුරුවරයා එම විදුහලට නුසුදුසු බව කියමින් ලිපිය තමන් වෙත ආපසු දමා ගසා පත්වීම බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

තමන්ව විදුහලේ ආරක්ෂකයන් යොදවා පාසලෙන් ඉවත් කිරීමටද විදුහල්පතිනිය කටයුතු කළ බව පවසන ඔහු සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණිලි කර ඒ පිළිබඳව බම්බලපිටිය පොලිසියටද පැමිණිලි කර තිබේ.

කෙසේ නමුත් විශාඛා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය සඳහන් කරන්නේ උසස් පෙළ සිංහල විෂය සඳහා මෙතෙක් පිරිමි ගුරුවරු එම පාසලට පැමිණ නැති බවත් එම විෂය ඉගැන්වීම සඳහා තරම් පෞරුෂයක් පත් කරන එවන ලද ගුරුවරයාට නැති බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *