සතොසට නව සභාපතිවරුන් පත් කරයි

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

වෙළඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ලක් සතොස නව සභාපතිවරයා ලෙස රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා පත්කර තිබේ.

සතොස ලොරි සහ ගබඩාවන් (CWE) ක්‍රියාත්මක ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙස වෙනුර ගුණවර්ධන මහතා පත්කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ අතර ලක් සතොස සහ සතොස (CWE) ආයතනවල හිටපු සභාපති නුෂාඩ් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *