තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් – සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 165 දක්වා ඉහළට

මෙරට දී තවත් කොරෝනා මරණ පහක් සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 165 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *