ක්ලේමෝ බෝම්බ සොයාගත් නිලධාරීන්ට උසස්වීම්

බස් රථයක් තුළ ගෙනයමින් තිබූ ක්ලේමෝ බෝම්බයක් සොයාගත් ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් දිරිමත් කිරීම සඳහා උසස්වීම් සහ විශේෂ ප්‍රදානයක් සිදුකිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේදී චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා කළ විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ ය.

එහිදී  අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා කියා සිටියේ  “ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් ගෙවනවා. ඕනම හමුදාවක ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. පොලීසියේ විශේෂයෙන්ම තියෙනවා. ඔවුන් ඒ වගේ සොයාගැනීමක් කරලා ඒ කරපු ක්‍රියාව අගය කිරීමක් අපි කරනවා.” යනුවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *